MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUThis research project material is available: MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUDownload Complete Research Project Material on MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUProject Category:
Type: Project Materials| Format: Ms Word| Attribute: Documentation Only| Pages: 81 Pages| Chapters: 1-5 chapters | Price: ₦ 3,000.00Call or whatsapp: +2347063298784 or email: info@allprojectmaterials.com

Download Chapter One (DOC | DOCX)

Download Chapter One (PDF)Download complete ChaptersMMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUISI NKE MB

MKPLITE

Ntala Nchcha

Ass b ihe mmad zuru oke na mmad nwere ike iji wee mebe okwu mab jiri ya dee ihe. O nwegh ihe e kere eke nwere ike iji ass mebe okwu mab jiri ya dee ihe ma bgh mmad. Ass b ihe jiktara okwu, echiche mab onyonyo d mmad nechiche nke na-eme ka mmad nwee ike ikwupta echiche ya mab ikwa ihe mmad kwuru.

Na mgbaso kw Mgbodile (1999) ass nusoro mmta edukeshn b ghta ihe ass b na uru bara  na mmekrta mmad na ibe ya. Iji kwado ihe o kwuru,   b eziokwu maka na e wezuga ass, o nwegh uru bara mmad na mmad  ibe ya imekta. Dka Brooks si rt aka nakwkw Azikiwe (1998), ass b ihe a na-am nusoro kwesiri ekwesi dka omenala nd siri d nd siri gbasata mmekrta mmad na ibe ya. Naldman, 1971 gbasokwara ihe Brooks kwuru nakwkw Huxley na Ingram, 1989 mgbe sr, ass b mkpkba okwu nusoro echiche mmad siri d nke nd mmad ga-esi na ya gbado kw na mmekrta mmad na ibe ya.

Ass dka Fendinand de Saussure 1995 na akwkw Hartzeler 1965 b nkwekrta nd mmad kwekrtara nobodo, nke ga-enye aka gbasa usoro iwu mmekrta mmad na ibe ya nd kwere notu omenala.

 Maka mkpa d n