MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWU


MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWU

Type: Project Materials | Format: Ms Word | Attribute: Documentation Only | Pages: 81 Pages | Chapters: 1-5 chapters | Price: ₦ 3,000.00

2,067 marked this research material reliable.
Call or whatsapp: +2347063298784 or email: info@allprojectmaterials.com

ISI NKE MB

MKPLITE

Ntala Nchcha

Ass b ihe mmad zuru oke na mmad nwere ike iji wee mebe okwu mab jiri ya dee ihe. O nwegh ihe e kere eke nwere ike iji ass mebe okwu mab jiri ya dee ihe ma bgh mmad. Ass b ihe jiktara okwu, echiche mab onyonyo d mmad nechiche nke na-eme ka mmad nwee ike ikwupta echiche ya mab ikwa ihe mmad kwuru.

Na mgbaso kw Mgbodile (1999) ass nusoro mmta edukeshn b ghta ihe ass b na uru bara  na mmekrta mmad na ibe ya. Iji kwado ihe o kwuru,   b eziokwu maka na e wezuga ass, o nwegh uru bara mmad na mmad  ibe ya imekta. Dka Brooks si rt aka nakwkw Azikiwe (1998), ass b ihe a na-am nusoro kwesiri ekwesi dka omenala nd siri d nd siri gbasata mmekrta mmad na ibe ya. Naldman, 1971 gbasokwara ihe Brooks kwuru nakwkw Huxley na Ingram, 1989 mgbe sr, ass b mkpkba okwu nusoro echiche mmad siri d nke nd mmad ga-esi na ya gbado kw na mmekrta mmad na ibe ya.

Ass dka Fendinand de Saussure 1995 na akwkw Hartzeler 1965 b nkwekr