MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUThis research project material is available: MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUDownload Complete Research Project Material on MMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUProject Category:
Type: Project Topics | Project Topics and Materials | List of Project Topics | Research Project Materials | Journals | Thesis | Articles | Online Project Materials | Business Plan | Final year project topic| Format: Ms Word| Attribute: Documentation Only| Pages: 81 Pages| Chapters: Complete Research work from Chapter 1 to 5; All chapters | Price: ₦ 5,000.00Call or whatsapp: +2347063298784 or email: allprojectmaterials.com

Download Post (MsWord)


Download Post (PDF)


Download complete ChaptersMMETA NKE ỌMA N’ỤTỌASỤSU N’ULE SEKỌNDỊRỊ: NTỤLE ULE ỤMỤ AKWỤKWỌ ASỤMABỤỌ NA ZOONU MMỤTA NSỤKA DỊ NA STEETI ENUGWUISI NKE MB

MKPLITE

Ntala Nchcha

Ass b ihe mmad zuru oke na mmad nwere ike iji wee mebe okwu mab jiri ya dee ihe. O nwegh ihe e kere eke nwere ike iji ass mebe okwu mab jiri ya dee ihe ma bgh mmad. Ass b ihe jiktara okwu, echiche mab onyonyo d mmad nechiche nke na-eme ka mmad nwee ike ikwupta echiche ya mab ikwa ihe mmad kwuru.

Na mgbaso kw Mgbodile (1999) ass nusoro mmta edukeshn b ghta ihe ass b na uru bara  na mmekrta mmad na ibe ya. Iji kwado ihe o kwuru,   b eziokwu maka na e wezuga ass, o nwegh uru bara mmad na mmad  ibe ya imekta. Dka Brooks si rt aka nakwkw Azikiwe (1998), ass b ihe a na-am nusoro kwesiri ekwesi dka omenala nd siri d nd siri gbasata mmekrta mmad na ibe ya. Naldman, 1971 gbasokwara ihe Brooks kwuru nakwkw Huxley na Ingram, 1989 mgbe sr, ass b mkpkba okwu n